• Aktualności

      •   "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"

      • Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

       -Pana Andrzeja Rafało– 

       wieloletniego nauczyciela, wicedyrektora i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida  w Mońkach. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek o wielkim sercu, dobry, ciepły i życzliwy o wysokiej kulturze. Był wspaniałym kolegą, mądrym pedagogiem oraz wyrozumiałym wychowawcą wielu pokoleń uczniów. 

       Pogrążonej w smutku Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSOiZ w Mońkach.

        

        Wystawienie-18 stycznia 2023 roku, o godz. 16 00 w Domu Pogrzebowym przy ul. Kościelnej 1 B. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 19. stycznia 2023 roku, o godz.10 00, w kościele p. w. Św.Brata Alberta w Mońkach

       ……………………………………..

       Pan Andrzej Rafało (1965-2023)-przez większość swojego życia związany był  z monieckim liceum. W latach 1980-1984 był uczniem  i reprezentantem  szkoły w zawodach sportowych (wybitny siatkarz). Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, w 1990 roku  rozpoczął pracę w  charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w macierzystej szkole. W 1992 roku, ówczesna dyrektor liceum, Pani Irena Dębrowska, dostrzegła w nim zdolności,  potencjał organizacyjny i zaproponowała funkcję  wicedyrektora. Po odejściu Pani Dyrektor na emeryturę, Pan Andrzej Rafało, na prośbę  Rady Pedagogicznej, przystąpił do konkursu na stanowisko Dyrektora LO im. C. K. Norwida w Mońkach, który wygrał.Tę funkcję pełnił w latach 1995-2001, kiedy to liceum połączono ze szkołą rolniczą w ZSOiZ w Mońkach.  

       Pan Andrzej Rafało  w  pamięci kolegów, pracowników i uczniów pozostanie jako człowiek  o wielkim sercu:  dobry, ciepły, wrażliwy, życzliwy, wyrozumiały. Cieszył się powszechnym szacunkiem podwładnych, uczniów i ich rodziców.Takiego go też zapamiętamy.  

        

       Rodzinie składamy wyrazu głębokiego żalu i współczucia.

        

        

      • Z wielkim smutkiem zawiadamiamy

      • ,,Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia..."

       Ze smutkiem zawiadamiamy, że 13 stycznia  2023 roku

       zmarł w wieku 95 lat

        - Stanisław Grzegorczyk -

       emerytowany, wieloletni Nauczyciel wychowania technicznego 

       w monieckim liceum.

       Wystawienie- 15 stycznia 2023 roku, o godz. 15 00 w Domu Pogrzebowym przy ul. Kościelnej 1 B.

       Nabożeństwo żałobne - 16. stycznia 2023 roku, o godz. 12 00, w kościele p. w. Św.Brata Alberta w Mońkach 

       Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy wyrazy współczucia.