• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

        • Dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych

        • Wniosek Technikum w ZSOiZ w Mońkach o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. został zakwalifikowany do projektu i biblioteka szkół zawodowych w 2023 roku otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia w kwocie 15,000 zł.