• Rada rodziców

  • Rada rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Mońkach

    • Magdalena Puchalska
    • Magdalena PuchalskaPrzewodnicząca
    • Karina Stachurska
    • Karina StachurskaZastępca
    • Lech Abramowicz
    • Lech AbramowiczSekretarz
    • Agnieszka Szmurło-Kostro
    • Agnieszka Szmurło-KostroSkarbnik
    • Opłaty rok szkolny 2023/2024 ( w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko klasę)Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 MońkiNumer konta: 43 8085 0005 00050135 2000 0010
    • Środki specjalneZespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul Tysiąclecia 15, 19-100 MońkiNumer konta: 91 8085 0005 0005 7899 2000 0180
  • Rada rodziców przy Technikum oraz Szkole Branżowej I stopnia w Mońkach

    • Monika Roszkowska
    • Monika RoszkowskaPrzewodnicząca
    • Katarzyna Polińska
    • Katarzyna PolińskaZastępca
    • Agnieszka Zajkowska
    • Agnieszka ZajkowskaSekretarz
    • Anna Brych
    • Anna BrychSkarbnik
    • Opłaty rok szkolny 2023/2024 ( w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko klasę)Rada Rodziców przy Szkołach Zawodowych w ZSOiZ w Mońkach, ul. Szkolna 22, 19-100 MońkiNumer konta: 68 8085 0005 0006 2082 2000 0010
    • Środki specjalneZespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul Tysiąclecia 15, 19-100 MońkiNumer konta: 91 8085 0005 0005 7899 2000 0180