• Rada rodziców

  • Rada rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Mońkach

    • Magdalena Puchalska
    • Magdalena PuchalskaPrzewodnicząca
    • Karina Stachurska
    • Karina StachurskaZastępca
    • Anna Cegłowska
    • Anna CegłowskaSekretarz
    • Agnieszka Szmurło-Kostro
    • Agnieszka Szmurło-KostroSkarbnik
  • Rada rodziców przy Technikum oraz Szkole Branżowej I stopnia w Mońkach

    • Monika Roszkowska
    • Monika RoszkowskaPrzewodnicząca
    • Katarzyna Polińska
    • Katarzyna PolińskaZastępca
    • Ewa Bajkowska
    • Ewa BajkowskaSekretarz
    • Anna Brych
    • Anna BrychSkarbnik