• Nauczyciele

  • Dyrekcja

    • Dyrektor
    • mgr Krzysztof Falkowski
    • Wicedyrektor
    • mgr Elżbieta Marta Dembowska
    • Kierownik kształcenia praktycznego
    • mgr inż. Katarzyna Rożko
    • Kierownik Internatu
    • mgr Dorota Filewicz
  • Liceum Ogólnokształcące

    • Pedagog
    • mgr Kamila Czerepko
    • Biblioteka
    • mgr Dorota Szydłowska
    • J. polski
    • mgr Wiesława Magnuszewska
     mgr Katarzyna Nazaruk
     mgr Marzena Palecka
     mgr Marta Wiercioch
    • Matematyka
    • mgr Anna Sienkiewicz
     mgr Agata Szpyruk
     mgr Marta Reut
     mgr Stefan Szydłowski
    • Geografia
    • mgr inż. Agnieszka Jakowuk
    • Biologia
    • mgr Krystyna Kryńska
     mgr Renata Zalewska
    • Fizyka
    • mgr Mirosław Brozio
    • Informatyka
    • mgr Ewelina Kamińska
     mgr Karolina Poplawska
     mgr Mirosław Brozio
    • W-f
    • mgr Paweł Mońko
     mgr Marta Moniuszko
     mgr Wiesław Konopka
     mgr Krzysztof Harasiuk
    • Muzyka
    • mgr Marcin Rzemieniecki
     mgr Elżbieta Grygo
    • Chemia
    • mgr Dorota Andraka
    • WOS
    • mgr Anna Bielińska
     mgr Maria Szorc
    • J. niemiecki
    • mgr Anna Seroczyńska
    • J. angielski
    • mgr Małgorzata Sawoń-Masłowska
     mgr Katarzyna Mońko
     mgr Renata Szorc
     mgr Barbara Zabłudowska
    • Historia
    • mgr Anna Bielińska
     mgr Maria Szorc
     mgr Michał Jaworowski
    • J. francuski
    • mgr Sylwia Dobrogowska
    • J. rosyjski
    • mgr Halina Kozłowska
    • Podstawy przedsiębiorczości
    • mgr Krzysztof Falkowski
     mgr Anna Bielińska
    • Edukacja dla bezpieczeństwa
    • mgr Krzysztof Harasiuk
     mgr Marta Moniuszko
    • Religia
    • ks. Paweł Jan Kamiński
  • Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

    • Pedagog
    • mgr Elżbieta Dembowska
     mgr Kamila Czerepko
    • J. polski
    • mgr Justyna Skutnik
     mgr Marta Wiercioch
     mgr Katarzyna Nazaruk
     mgr Katarzyna Błaszczyk
    • J. Niemiecki
    • mgr Anna Dąbrowska
    • J. rosyjski
    • mgr Halina Kozłowska
    • Matematyka
    • mgr Marta Reut
     mgr Agnieszka Sadowska
     mgr Stefan Szydłowski
    • Geografia
    • mgr inż. Agnieszka Jakowuk
     mgr Karolina Popławska
    • Chemia
    • mgr inż. Mirosława Dąbrowska
    • Informatyka
    • mgr Karolina Popławska
     mgr Agnieszka Sadowska
     mgr Ewelina Kamińska
    • Podstawy przedsiębiorczości
    • mgr Krzysztof Falkowski
     mgr Anna Bielińska
    • Biologia
    • mgr Urszula Kossakowska
    • Muzyka
    • mgr Marcin Rzemieniecki
    • Fizyka
    • mgr Mirosław Brozio
    • W-f
    • mgr Paweł Mońko
     mgr Marzena Stypułkowska
     mgr Krzysztof Harasiuk
     mgr Marta Moniuszko
    • Religia
    • mgr Marek Zajkowski
    • J. angielski
    • mgr Elżbieta Nowicka
     mgr Paweł Zasłona
     mgr Karolina Karny
     mgr Renata Szorc
     mgr Małgorzata Sawoń-Masłowska
    • Edukacja dla bezpieczeństwa
    • mgr Krzysztof Harasiuk
    • Biblioteka
    • mgr Mirosława Dąbrowska
     mgr Katarzyna Amonowicz
    • Historia, wos
    • mgr Anna Bielińska
     mgr Marcin Rzemieniecki
    • Przedmioty zawodowe branża mechaniczna:
    • mgr inż. Adam Baworski
     mgr inż. Stanisław Kudzinowski
     inż. Artur Kulesza
     specjalista: Wiesław Juchniewicz
     specjalista: Maciej Juchniewicz
     specjalista: Damian Walesieniuk
     instruktor nauki jazdy: Paweł Sokołowski
    • Przedmioty zawodowe branża rolnicza
    • mgr inż. Katarzyna Rożko
     mgr inż. Jolanta Randzio
     mgr inż. Monika Kacprowska
     mgr Zbigniew Kapica
     mgr inż. Jan Niemotko
    • Przedmioty zawodowe branża gastronomiczna
    • mgr inż. Bogumiła Wysocka
     mgr Jolanta Kozłowska
     mgr Magdalena Sienkiewicz
     specjalista: Ewa Wejs
     specjalista: Piotr Grycuk
     specjalista: Patryk Chowaniak
    • Przedmioty zawodowe branża hotelarska, turystyczna i handlowa:
    • mgr Teresa Mlejnek- Dylewska
     mgr Joanna Kotuk
     mgr inż. Jolanta Randzio
     specjalista: Agnieszka Szmurło- Kostro
  • Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

    • mgr Iwona Sawicka
    • mgr Agnieszka Kuczyńska
    • mgr Jolanta Łopuch
    • mgr Anna Rybicka
    • mgr Marzena Stypułkowska
    • p. Agnieszka Grygo
  • Internat ZSOiZ w Mońkach

    • mgr Dorota Filewicz
    • mgr Adam Jabłoński
    • mgr Anna Rybicka
    • mgr Zbigniew Kuczyński
    • mgr Anna Małgorzata Sienkiewicz