• Nauczyciele

  • Dzwonki w naszej szkole

   Czwartek 08.12.2022
  •  

   Dyrektor

   mgr Krzysztof Falkowski

    
   wicedyrektor                    

   mgr Elżbieta Marta Dembowska

   kierownik kształcenia praktycznego

   mgr inż. Katarzyna Rożko

   kierownik Internatu

   mgr Dorota Filewicz

    

   LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE

   j. polski

   mgr Wiesława Magnuszewska

   mgr Katarzyna Nazaruk

   mgr Marzena Palecka

   mgr Marta Wiercioch

   j. angielski

   mgr Małgorzata Sawoń-Masłowska

   mgr Katarzyna Mońko

   mgr Renata Szorc

   mgr Barbara Zabłudowska

   j. francuski

   mgr Sylwia Dobrogowska

   j. niemiecki

   mgr Anna Dąbrowska

   j. rosyjski

   mgr Halina Kozłowska

   matematyka

   mgr Anna Sienkiewicz

   mgr Agata Szpyruk

   mgr Marta Reut

   fizyka

   mgr Mirosław Brozio

   chemia

   mgr Dorota Andraka

   historia

   mgr Anna Bielińska

   mgr Maria Szorc

   mgr Michał Jaworowski

   wos

   mgr Anna Bielińska

   mgr Maria Szorc

   biologia

   mgr Krystyna Kryńska

   geografia

   mgr Dariusz Hryń

   mgr inż. Agnieszka Jakowuk

   informatyka

   mgr Karolina Popławska

   mgr Mirosław Brozio

   mgr Ewelina Kamińska

   podstawy przedsiębiorczości

   mgr Krzysztof Falkowski

   mgr Anna Bielińska

   wf

   mgr Wiesław Konopka

   mgr Marta Moniuszko

   mgr Krzysztof Harasiuk

   mgr Paweł Mońko

   edukacja dla bezpieczeństwa

   mgr Krzysztof Harasiuk

   mgr Marta Moniuszko

   religia

   ks. Paweł Jan Kamiński

   biblioteka

   mgr Dorota Szydłowska

   pedagog

   mgr Kamila Czerepko

   muzyka

   mgr Marcin Rzemieniecki

    

   TECHNIKUM i BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

    

   j. polski

   mgr Justyna Skutnik

   mgr Marta Wiercioch

   mgr Katarzyna Nazaruk

   mgr Katarzyna Błaszczyk

    

   j. angielski

   mgr Elżbieta Nowicka

   mgr Paweł Zasłona

   mgr Karolina Karny

   mgr Renata Szorc

   mgr Małgorzata Sawoń- Masłowska

   j. niemiecki

   mgr Anna Dąbrowska

   j. rosyjski

   mgr Halina Kozłowska

   matematyka

   mgr Agnieszka Sadowska

   mgr Marta Reut

   fizyka

   mgr Mirosław Brozio

   historia /wos

   mgr Anna Bielińska

   mgr Marcin Rzemieniecki

   biologia

   mgr Urszula Kossakowska

   chemia

   mgr Dorota Andraka

   mgr inż. Mirosława Dąbrowska

   geografia

   mgr inż. Agnieszka Jakowuk

   informatyka

   mgr Mirosław Brozio

   mgr Karolina Popławska

   mgr Ewelina Kamińska

   podstawy przedsiębiorczości

   mgr Krzysztof Falkowski

   mgr Anna Bielińska

   wf

   mgr Paweł Mońko

   mgr Marzena Stypułkowska

   mgr Krzysztof Harasiuk

   mgr Marta Moniuszko

   edukacja dla bezpieczeństwa

   mgr Krzysztof Harasiuk

   religia

   mgr Marek Zajkowski

   biblioteka

   mgr Mirosława Dąbrowska

   pedagog

   mgr Elżbieta Dembowska

   mgr Kamila Czerepko

   muzyka

   mgr Marcin Rzemieniecki

   PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża rolnicza:

   mgr inż. Katarzyna Rożko

   mgr inż. Jolanta Randzio

   mgr inż. Monika Kacprowska

   mgr Zbigniew Kapica

   mgr inż. Jan Niemotko

   PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża mechaniczna:

   mgr inż. Adam Baworski

   mgr inż. Stanisław Kudzinowski

   inż. Artur Kulesza

   specjalista: Wiesław Juchniewicz

   specjalista: Maciej Juchniewicz

   specjalista: Damian Walesieniuk

   instruktor nauki jazdy: Paweł Sokołowski

   PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża gastronomiczna:

   mgr inż. Bogumiła Wysocka

   mgr Jolanta Kozłowska

   mgr Magdalena Sienkiewicz

   specjalista: Ewa Wejs

   specjalista: Piotr Grycuk

   specjalista: Patryk Chowaniak

   PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża hotelarska, turystyczna i handlowa:

   mgr Teresa Mlejnek- Dylewska

   mgr Joanna Kotuk

   mgr inż. Jolanta Randzio

   specjalista: Agnieszka Szmurło- Kostro

   PRZEDMIOTY ZAWODOWE branża kolejowa:

   mgr Dariusz Fadrowski

   mgr inż. Piotr Jan Osa

   mgr Paweł Stefaniak

   specjalista: Helena Czaplis


   SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

    

   mgr Iwona Tekień

   mgr Agnieszka Kuczyńska

   mgr Jolanta Łopuch

   mgr Anna Rybicka

   p. Agnieszka Grygo

   mgr Marzena Stypułkowska

    

   INTERNAT ZSOiZ w MOŃKACH

    

   mgr Dorota Filewicz

   mgr Adam Jabłoński

   mgr Anna Rybicka

   mgr Anna Małgorzata Sienkiewicz

   mgr Zbigniew Kuczyński