• Wnioski o przyjęcie

   • Rekrutacja do Internatu ZSOiZ w Mońkach odbywa się na podstawie złożonych wniosków o przyjęcie do internatu jeden raz na cały etap edukacji w szkole, podlegają jej kandydaci przyjęci do kl.I  ZSOiZ w Mońkach oraz kandydaci z klas starszych  ubiegający się o przyjęcie do internatu  po raz pierwszy.

    Rekrutacji na r.szk. 2023/2024  nie podlegają obecni wychowankowie placówki, którzy składają  Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie. Warunkiem kontynuowania pobytu w placówce jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady Wychowawców Internatu.

   • Terminarz rekrutacji do internatu

   •  

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin złożenia Deklaracji            (na 7 dni przed rekrutacją)

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin w postępowaniu uzupełniającym

    1.

    Złożenie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu
    w Internacie ZSOiZ
    w Mońkach w r. szk. 2023/24

    od 04.05.2023r.
    do 12.05.2023r.

    -------------------

    --------------------

    1.

    Przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do internatu 

    -------------------

    od 15.05.2023r.
    do 18.07.2023r.

    od 26.07.2023r.
    do 09.08.2023r.

    2.

    Ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

    -------------------

    19.07.2023r.                     do godz. 15.00

    10.08.2023r.                     do godz.15.00

    3.

    Złożenie Potwierdzenia woli zamieszkania w placówce przez kandydata pełnoletniego lub rodziców kandydata niepełnoletniego

    -------------------

    od 20.07.2023r.
    do 24.07.2023r. do godz.15.00

    od 11.08.2023r.
    do 14.08.2023r. do godz.15.00

    4.

    Ogłoszenie  listy kandydatów przyjętych do internatu

    -------------------

    25.07.2023r. do godz.15.00

    16.08.2023r. do godz.15.00