• Technik pojazdów samochodowych

      • Czego będziemy się uczyć?

      • - organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
       - oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
       - wykonywania napraw pojazdów samochodowych
       - kontrolowania jakości wykonanych napraw
       - prowadzenia usług motoryzacyjnych
       - sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
       - prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
      • Możliwości zatrudnienia

      • - stacje obsługi pojazdów samochodowych
       - zakłady naprawcze pojazdów samochodowych
       - stacje kontroli pojazdów
       - przedsiębiorstwa transportu samochodowego
       - instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
       - instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym
    • Przykładowe kierunki studiów

      • Mechanika i budowa maszyn
      • Pojazdy samochodowe
      • Mechatronika
      • Automatyka i robotyka
      • Elektronika i komunikacja
      • Zarządzanie