• Technik hotelarstwa

       • Czego będziemy się uczyć?

       • - prowadzenia hotelowego biura obsługi klienta, bezpośredniej obsługi klienta
        - organizacji przyjęć, bankietów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych
        - świadczenia i przestrzegania procedur oferowanych usług
        - nadzorowania pracowników poszczególnych służb hotelowych
        - prowadzenie dokumentacji zakładu
        - organizowania usług hotelarskich i usług dodatkowych
       • Możliwości zatrudnienia

       • - w branży turystycznej i hotelarskiej
        - w pensjonatach, hotelach, motelach
        - w ośrodkach wczasowych
        - w zakładach uzdrowiskowych
        - w agroturystyce
        - w biurach turystycznych i punktach informacji turystycznej
        - w biurach podróży
    • Co możesz studiować?

      • Turystyka i rekreacja
      • Agroturystyka
      • Gastronomia i hotelarstwo
      • Turystyka i hotelarstwo
      • Hotelarstwo i animacja czasu wolnego
      • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie