• Technik hotelarstwa

      • Czego będziemy się uczyć?

      • - prowadzenia hotelowego biura obsługi klienta, bezpośredniej obsługi klienta
       - organizacji przyjęć, bankietów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych
       - świadczenia i przestrzegania procedur oferowanych usług
       - nadzorowania pracowników poszczególnych służb hotelowych
       - prowadzenie dokumentacji zakładu
       - organizowania usług hotelarskich i usług dodatkowych
      • Możliwości zatrudnienia

      • - w branży turystycznej i hotelarskiej
       - w pensjonatach, hotelach, motelach
       - w ośrodkach wczasowych
       - w zakładach uzdrowiskowych
       - w agroturystyce
       - w biurach turystycznych i punktach informacji turystycznej
       - w biurach podróży
    • Co możesz studiować?

      • Turystyka i rekreacja
      • Agroturystyka
      • Gastronomia i hotelarstwo
      • Turystyka i hotelarstwo
      • Hotelarstwo i animacja czasu wolnego
      • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie