• Technik architektury krajobrazu

       • Czego będziemy się uczyć?

       • -przygotowania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
        - pielęgnacji terenów zielonych otaczających obiekty mieszkalne, sportowe i rekreacyjne
        - urządzania i konserwacji ogrodów, parków i skwerów zieleni,
        - wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych,
        - sadzenia i pielęgnowania drzew i krzewów ozdobnych,
        - reaktywacji terenów zdegradowanych
       • Możliwości zatrudnienia

       • - pracownie projektowania zieleni, własna firma
        - urzędy, instytucje zajmujące się opieką i ochroną krajobrazów
        - firmy ogrodnicze
        - przedstawicielstwo handlowe w branży w branży ogrodniczej, sadowniczej
        - Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Lasy Państwowe
    • Co możesz studiować?

      • Architektura krajobrazu
      • Ochrona środowiska
      • Biologia
      • Sztuka ogrodowa
      • Argobiznes
      • Ekologiczne rolnictwo
      • Gospodarka leśna
      • Hodowla i ochrona zwierząt
      • Ekologiczne rolnictwo
      • Ogrodnictwo
      • Inżynieria leśna i rolnicza
      • Doradztwo w obszarach wiejskich