• Technik architektury krajobrazu

      • Czego będziemy się uczyć?

      • -przygotowania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
       - pielęgnacji terenów zielonych otaczających obiekty mieszkalne, sportowe i rekreacyjne,
       - urządzania i konserwacji ogrodów, parków i skwerów zieleni,
       - wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych,
       - sadzenia i pielęgnowania drzew i krzewów ozdobnych,
       - reaktywacji terenów zdegradowanych.
      • Możliwości zatrudnienia

      • - pracownie projektowania zieleni, własna firma
       - urzędy, instytucje zajmujące się opieką i ochroną krajobrazów
       - firmy ogrodnicze
       - przedstawicielstwo handlowe w branży w branży ogrodniczej, sadowniczej
       - Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Lasy Państwowe
    • Co możesz studiować?

      • Architektura krajobrazu
      • Ochrona środowiska
      • Argobiznes
      • Ekologiczne rolnictwo
      • Gospodarka leśna
      • Hodowla i ochrona zwierząt
      • Ogrodnictwo
      • Inżynieria leśna i rolnicza
      • Doradztwo w obszarach wiejskich