• Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

       • Czego będziemy się uczyć?

       • - wykonywania badań technicznych maszyn i urządzeń rolniczych
        - obsługi i naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
        - montażu elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
        - konserwacji urządzeń i zespołów mechatronicznych
        - rysunku technicznego
        - posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
        - rozpoznawania mechanizmów, zespołów i układów pojazdów i maszyn stosowanych w rolnictwie
       • Możliwości zatrudnienia

       • - mechanik, serwisant pojazdów, urządzeń i maszyn rolniczych
        - przedstawiciel handlowy branży pojazdów i maszyn rolniczych
        - własny zakład mechaniki pojazdowej, diagnosta
        - operator obrabiarek sterowanych numerycznie
        - spawacz, projektant lub konstruktor pojazdów i maszyn np. rolniczych
    • Przykładowe kierunki studiów

      • Mechanika i budowa maszyn
      • Mechatronika
      • Automatyka i robotyka
      • Architektura
      • Inżyniera środowiska
      • Budownictwo
      • Informatyka
      • Matematyka stosowana
      • Zarządzanie
      • Elektronika i komunikacja
      • Leśnictwo
      • Ochrona środowiska
      • Ogrodnictwo
      • Technika rolnicza i leśna
      • Technologia drewna