• Profil informatyczny LO

       • DLA KOGO?

       • Profil informatyczny przeznaczony jest dla miłośników nowoczesnych technologii informatycznych. Program klasy wzbogacony jest dodatkowymi zajęciami z robotyki.
        Zajęcia są realizowane w pracowni komputerowej wyposażonej w zestawy do robotyki (Arduino), zestawy LEGO WeDo, Mindstorms, BeCREO moduły do nauki elektroniki i programowania, interaktywne roboty edukacyjne Photon Edu.
        Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkami technicznymi, informatycznymi, chcesz zdobyć zawód odpowiadający wymogom rynku pracy - dokonałeś dobrego wyboru.
       • PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO UKOŃCZENIU PROFILU:

       • - informatyka
        - edukacja techniczno- informatyczna
        - bioinformatyka
        - informatyka i ekonometria
        - teleinfomatyka, technologie informatyczne w logistyce
        - grafika komputerowa
        - inżynieria systemów
        - automatyka i robotyka
        - mechatronika
        - mechanika i budowa maszyn
        - inżynieria biomedyczna
        - energetyka
        - elektrotechnika
        - bezpieczeństwo wewnętrzne
    • Zajęcia dodatkowe

      • Programowanie
      • Projektowanie przestrzenne i druk 3d
      • Algorytmika
      • Inteligentny dom
      • Robotyka
    • Przedmioty rozszerzone