• Profil informatyczny LO

      • DLA KOGO?

      • Profil informatyczny przeznaczony jest dla miłośników nowoczesnych technologii informatycznych. Program klasy wzbogacony jest dodatkowymi zajęciami z robotyki.
       Zajęcia są realizowane w pracowni komputerowej wyposażonej w zestawy do robotyki (Arduino), zestawy LEGO WeDo, Mindstorms, BeCREO moduły do nauki elektroniki i programowania, interaktywne roboty edukacyjne Photon Edu.
       Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkami technicznymi, informatycznymi, chcesz zdobyć zawód odpowiadający wymogom rynku pracy - dokonałeś dobrego wyboru.
      • PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO UKOŃCZENIU PROFILU:

      • - informatyka
       - edukacja techniczno- informatyczna
       - bioinformatyka
       - informatyka i ekonometria
       - teleinfomatyka, technologie informatyczne w logistyce
       - grafika komputerowa
       - inżynieria systemów
       - automatyka i robotyka
       - mechatronika
       - mechanika i budowa maszyn
       - inżynieria biomedyczna
       - energetyka
       - elektrotechnika
       - bezpieczeństwo wewnętrzne
    • Zajęcia dodatkowe

      • Programowanie
      • Projektowanie przestrzenne i druk 3d
      • Algorytmika
      • Inteligentny dom
      • Robotyka
    • Przedmioty rozszerzone