• Technik transportu kolejowego


       • Czego będziemy się uczyć?

       • - organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
        - obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
        - nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej
        - planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem
        - przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób
        - zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów
       • Możliwości zatrudnienia

       • - wszyscy uczniowie, którzy uzyskali stypendium kolejowe podpisują umowę z fundatorem stypendium i po skończeniu technikum otrzymują pracę na kolei
        - absolwent może podjąć zatrudnienie u przewoźników kolejowych bądź zarządców infrastrukturą na stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, maszynista pojazdów trakcyjnych, rewident taboru kolejowego, manewrowy, konduktor, dyspozytor, kierownik pociągu
    • Co możesz studiować?

      • Logistyka
      • Marketing i zarządzanie
      • Eksploatacja transportu kolejowego